Warlords

Name
Str
Int
Soldiers
Note
Tactics
Bao Long
126
63
1255
Warlord in Jing Zhou. Lian Huo
Bu Xi
124
192
7003
Serves Sun Quan. Yan Re, Shui Lei, Tong Xian, Shui Jian, Yi Xin, Li Jian
Cai Yong
117
180
380
Serves Dong Zhou. Ye Huo, Shui Tu, Chi Xin, Shui Jian, Cheng Nei, Qi Shou
Cao Ang
180
84
18197
Warlord in Wei. Lian Huo, Shui Tu, Chi Xin, Wuo Jian
Cao Chun
168
48
13665
Warlord in Wei.
Cao Hong
156
60
11841
Warlord in Wei. Lian Huo
Cao Ren
180
156
14333
Warlord in Wei. Da Re, Shui Lei, Chi Xin, Shui Jian, Cheng Nei, Li Jian
Cao Xiu
168
108
15034
Warlord in Wei. Ye Huo, Shui Xing, Chi Xin, Wuo Jian
Cao Zhang
242
168
19087
Warlord in Wei.
Cao Zhen
192
192
10763
Warlord in Wei. Da Re, Hong Shui, Tong Xian, Shui Jian, Yi Xin, Li Jian
Cao Zhi
132
220
13665
Warlord in Wei. Da Re, Hong Shui, Wan Fu, Ji Mian, Yi Xin, An Sha
Chen Deng
94
157
153
Joins party in Qing Zhou.
Chen Ji
85
47
531
Serves Yuan Shu.
Chen Jiao
48
192
11841
Warlord in Wei. Yan Re, Shui Lei, Tong Xian, Shui Jian, Yi Xin, Li Jian
Chen Lan
76
57
460
Serves Yuan Shu.
Chen Pu
120
210
9326
Serves Sun Quan. Da Re, Hong Shui, Yin Xian, Ji Rou, Yi Xin, Li Jian
Chen Qun
72
228
24233
Warlord in Wei. Da Re, Hong Shui, Wan Fu, Ji Mian, Yi Xin, Li Jian
Chen Wu
161
115
5014
Serves Sun Quan. Ye Huo, Shui Xing, Chi Xin, Shui Jian
Chen Ying
136
42
1197
Warlord in Jing Zhou.
Cheng Yu
148
216
24233
Warlord in Wei. Yan Re, Hong Shui, Yin Xian, Ji Mian, Yi Xin, An Sha
Cheng Yuan Zhi
85
68
195
Member of the Yellow Scarves. Lian Huo
Dian Wei
222
48
20020
Warlord in Wei.
Ding Feng
120
184
15769
Serves Sun Quan. Yan Re, Shui Lei, Tong Xian, Shui Jian, Yi Xin, Li Jian
Dong Min
72
36
380
Serves Dong Zhou.
Fa Zheng
66
198
2965
Warlord in Shu. Yan Re, Shui Lei, Tong Xin, Shui Jian, Jie Ce, Qi Shou
Fan Zhang
185
90
4780
Serves Sun Quan. Ye Huo, Shui Tu, Chi Xin, Wuo Jian
Fen Chou
153
36
399
Serves Dong Zhou.
Gan Ning
223
140
6069
Serves Sun Quan.
Gao Lan
100
60
942
Serves Yuan Shao. Lian Huo
Gao Pei
172
88
2827
Warlord in Shu. Lian Huo, Shui Tu, Chi Xin, Wuo Jian
Gong Zhi
94
157
1197
Warlord in Jing Zhou. Yan Re, Shui Lei, Chi Xin, Shui Jian, Cheng Nei, Qi Shou
Gu Yong
127
184
5014
Serves Sun Quan. Yan Re, Shui Lei, Tong Xian, Shui Jian, Yi Xin, Qi Shou
Guan Ping
200
137
418
Joins party in Gold Key Cave.
Guo Ji
128
72
418
Serves Dong Zhou.
Guo Jia
24
228
14333
Warlord in Wei. Da Re, Hong Shui, Wan Fu, Ji Mian, Yi Xin, An Sha
Guo Tu
180
90
1317
Serves Yuan Shao.
Han Dang
180
115
5516
Serves Sun Quan. Ye Huo, Shui Xing, Chi Xin, Shui Jian
Han Xian
114
38
585
Serves Yuan Shu.
Han Xuan
136
126
1519
Ruler in Jing Zhou. Yan Re, Shui Xing, Chi Xin, Shui Jian, Cheng Nei
Han Zhong
80
30
204
Member of the Yellow Scarves.
Hou Cheng
192
108
18197
Warlord in Wei. Ye Huo, Shui Xing, Chi Xin, Wuo Jian
Hu Zhen
90
45
299
Serves Dong Zhou.
Hua Xiong
162
36
439
Serves Dong Zhou.
Huang Gai
207
103
9326
Serves Sun Quan. Ye Huo, Shui Xing, Chi Xin, Wuo Jian
Huang Quan
66
165
2695
Warlord in Shu. Yan Re, Shui Lei, Tong Xian, Shui Jian, Jie Ce, Qi Shou
Huo Hu
80
175
236
Joins party in Hu Lao Guan.
Jang Qin
182
115
5259
Serves Sun Quan. Ye Huo, Shui Xing, Chi Xin, Shui Jian
Ji Ling
192
47
613
Serves Yuan Shu.
Jia Xu
18
220
418
Serves Dong Zhou. Ye Huo, Shui Xing, Chi Xin, Shui Jian, Cheng Nei, Qi Shou
Jiang Gan
136
180
19087
Warlord in Wei. Da Re, Hong Shui, Tong Xian, Shui Jian, Yi Xin, Li Jian
Jin Xuan
147
42
1317
Ruler in Jing Zhou.
Ju Shou
40
180
1449
Serves Yuan Shao. Yan Re, Shui Xing, Tong Xian, Shui Jian, Jie Ce, Qi Shou
Kan Ze
160
199
5259
Serves Sun Quan. Yan Re, Hong Shui, Tong Xian, Shui Jian, Yi Xin, Li Jian
Le Xin
168
72
29332
Warlord in Wei. Lian Huo, Shui Tu, Chi Xin
Lei Bo
142
76
643
Serves Yuan Shu. Lian Huo, Shui Tu, Chi Xin
Lei Tong
184
88
3110
Warlord in Shu.
Leng Bao
180
70
2024
Warlord in Shu. Lian Huo, Shui Tu, Chi Xin
Li Dian
156
108
23103
Warlord in Wei. Ye Huo, Shui Xing, Chi Xin, Wuo Jian
Li Feng
76
57
557
Serves Yuan Shu.
Li Jue
120
72
399
Serves Dong Zhou.
Li Ru
18
200
362
Serves Dong Zhou. Ye Huo, Shui Xing, Chi Xin, Shui Jian, Cheng Nei, Qi Shou
Li Su
99
45
299
Serves Dong Zhou.
Li Yan
90
160
2827
Warlord in Shu. Ye Huo, Shui Xing, Tong Xian, Shui Jian, Jie Ce, Qi Shou
Liang Gang
85
28
506
Serves Yuan Shu.
Liang Ji
85
76
643
Serves Yuan Shu.
Ling Tong
161
103
5516
Serves Sun Quan. Ye Huo, Shui Xing, Chi Xin, Wuo Jian
Liu Ba
99
176
2569
Warlord in Shu. Yan Re, Shui Lei, Tong Xian, Shui Jian, Jie Ce, Qi Shou
Liu Dai
168
84
26661
Warlord in Wei.
Liu Du
126
157
1672
Ruler in Jing Zhou. Yan Re, Shui Lei, Chi Xin, Shui Jian, Cheng Nei, Qi Shou
Liu Feng
187
162
399
Son of Lie Bei; joins party in Xu Zhou.
Liu Kui
110
110
3262
Warlord in Shu. Ye Huo, Shui Xing, Chi Xin, Shui Jian
Liu Xun
132
99
3110
Warlord in Shu. Ye Huo, Shui Tu, Chi Xin, Wuo Jian
Liu Yang
126
126
1381
Warlord in Jing Zhou. Yan Re, Shui Xing, Chi Xin, Shui Jian, Cheng Nei
Liu Ye
60
180
16540
Warlord in Wei. Yan Re, Hong Shui, Tong Xian, Shui Jian, Yi Xin, Li Jian
Lu Fan
76
161
817
Serves Yuan Shu. Ye Huo, Shui Xing, Chi Xin, Shui Jian, Cheng Nei, Qi Shou
Lu Guang
160
50
1037
Serves Yuan Shao.
Lu Ji
57
161
11289
Serves Sun Quan. Yan Re, Shui Xing, Tong Xian, Shui Jian, Jie Ce, Qi Shou
Lu Meng
130
225
14333
Serves Sun Quan. Da Re, Hong Shui, Wan Fu, Ji Mian, Yi Xin, Li Jian
Lu Su
120
218
6365
Serves Sun Quan. Da Re, Hong Shui, Yin Xian, Ji Mian, Yi Xin, Li Jian
Lu Sun
215
240
11841
Serves Sun Quan. Da Re, Hong Shui, Wan Fu, Ji Mian, Yi Xin, Bei Ji
Lu Wen
168
132
22026
Warlord in Wei.
Lu Xiang
150
50
942
Serves Yuan Shao.
Ma Dai
225
175
3110
Warlord in Shu.
Ma Liang
59
211
1449
Joins party in Jing Zhou.
Ma Su
138
195
1754
Joins party in Jing Zhou.
Ma Yan
90
80
942
Serves Yuan Shao. Lian Huo, Shui Tu, Chi Xin, Wuo Jian
Ma Yuan Yi
76
34
177
Yellow Scarf in Qing Zhou.
Mao Jie
132
72
24233
Warlord in Wei. Lian Huo, Shui Tu, Chi Xin
Meng Da
154
132
3589
Warlord in Shu.
Mi Zhe
73
157
161
Joins party in Xu Zhou.
Niu Jin
204
36
20020
Warlord in Wei.
Pang De
212
200
2965
Warlord in Shu. Da Re, Hong Shui, Yin Xian, Ji Mian, Yi Xin, Li Jian
Pang Tong
99
240
3765
A wise tactician found in Jing Zhou. Da Re, Hong Shui, Wan Fu, Ji Mian, Yi Xin, Bei Ji
Shen Pei
60
130
1255
Serves Yuan Shao. Ye Huo, Shui Xing, Chi Xin, Shui Jian, Cheng Nei
Si Ma Shi
192
220
27965
Son of Si Ma Yi. Huo Shen, Shui Long, Wan Fu, Ji Mian, Yi Xin, An Sha
Si Ma Zhao
180
232
30767
Son of Si Ma Yi. Huo Shen, Shui Long, Wan Fu, Ji Mian, Yi Xin, An Sha
Song Ren
80
100
110
Joins party at beginning of the game.
Song Xian
168
60
13665
Warlord in Wei. Lian Huo
Song Yong
60
40
104
Joins party at beginning of the game.
Sun Huan
215
115
16540
Serves Sun Quan. Ye Huo, Shui Xing, Chi Xin, Shui Jian
Sun Yi
172
46
15769
Serves Sun Quan.
Sun Yu
210
180
13027
Serves Sun Quan. Yan Re, Shui Lei, Tong Xian, Shui Jian, Jie Ce, Qi Shou
Tai Si Ci
230
123
15769
Serves Sun Quan.
Tao Qian
90
160
2226
Warlord in Shu.
Tian Feng
120
160
1141
Serves Yuan Shao. Yan Re, Shui Xing, Tong Xian, Shui Jian, Jie Ce, Qi Shou
Wang Can
36
204
26661
Warlord in Wei. Da Re, Hong Shui, Yin Xian, Ji Mian, Yi Xin, Li Jian
Wang Gui
110
40
346
Joins party in Luo Yang.
Wang Lang
148
168
13027
Warlord in Wei. Yan Re, Shui Lei, Tong Xian, Shui Jian, Jie Ce, Qi Shou
Wang Lei
135
132
2827
Warlord in Shu. Ye Huo, Shui Xing, Chi Xin, Shui Jian, Cheng Nei
Wang Shuang
216
48
20999
Warlord in Wei.
Wei Xu
180
84
27965
Warlord in Wei. Lian Huo, Shui Tu, Chi Xin, Wuo Jian
Wei Yan
228
136
1317
Warlord in Jing Zhou.
Wen Hun
190
40
1449
Serves Yuan Shao.
Wu Fan
69
184
5014
Serves Sun Quan. Yan Re, Shui Lei, Tong Xian, Shui Jian, Yi Xin, Qi Shou
Wu Lan
180
99
2965
Warlord in Shu. Ye Huo, Shui Tu, Chi Xin, Wuo Jian
Wu Yi
176
143
3589
Warlord in Shu. Yan Re, Shui Lei, Chi Xin, Shui Jian, Cheng Nei, Qi Shou
Xia Hou De
168
132
16540
Warlord in Wei. Yan Re, Shui Lei, Chi Xin, Shui Jian, Cheng Nei
Xia Hou Dun
204
192
13665
Warlord in Wei. Da Re, Hong Shui, Tong Xian, Shui Jian, Yi Xin, Li Jian
Xia Hou Mao
180
84
16540
Warlord in Wei. Lian Huo, Shui Tu, Chi Xin, Wuo Jian
Xia Hou Shang
156
144
17349
Warlord in Wei. Yan Re, Shui Lei, Chi Xin, Shui Jian, Cheng Nei, Li Jian
Xia Hou Yuan
204
168
11289
Warlord in Wei. Yan Re, Hong Shui, Tong Xian, Shui Jian, Jie Ce, Li Jian
Xing Dao Rong
168
31
1519
Warlord in Jing Zhou.
Xu Huang
216
108
18197
Warlord in Wei. Ye Huo, Shui Xing, Chi Xin, Wuo Jian
Xu Rong
90
117
314
Serves Dong Zhou. Ye Huo, Shui Tu, Chi Xin, Wuo Jian
Xu Sheng
195
103
11289
Serves Sun Quan.
Xu Shou
40
170
1255
Serves Yuan Shao. Yan Re, Shui Lei, Tong Xian, Shui Jian, Jie Ce, Qi Shou
Xu Zhu
228
24
20020
Warlord in Wei.
Xue Zong
69
115
9326
Serves Sun Quan. Ye Huo, Shui Xing, Chi Xin, Shui Jian
Xun Huo
72
228
25418
Warlord in Wei. Da Re, Shui Long, Wan Fu, Ji Mian, Yi Xin, An Sha
Yan Liang
180
40
1381
Serves Yuan Shao.
Yan Yan
207
154
3262
Warlord in Shu. Yan Re, Shui Lei, Chi Xin, Shui Jian, Cheng Nei, Qi Shou
Yang Huai
165
99
2965
Warlord in Shu. Ye Huo, Shui Tu, Chi Xin, Wuo Jian
Yang Jin
125
40
247
Joins party in Fan Shui Guan.
Yang Ling
168
42
1197
Warlord in Jing Zhou.
Yang Xiu
124
228
20999
Warlord in Wei. Da Re, Hong Shui, Wan Fu, Ji Mian, Yi Xin, Li Jian
Yu Jin
200
48
30767
Warlord in Wei.
Yuan Shang
170
140
1672
Serves Yuan Shao. Yan Re, Shui Xing, Chi Xin, Shui Jian, Cheng Nei, Qi Shou
Yuan Tan
160
130
1594
Serves Yuan Shao. Ye Huo, Shui Xing, Chi Xin, Shui Jian, Cheng Nei
Yuan Xi
140
120
1519
Serves Yuan Shao. Ye Huo, Shui Xing, Chi Xin, Shui Jian, Cheng Nei
Yuan Yin
133
142
643
Serves Yuan Shu. Ye Huo, Shui Tu, Chi Xin, Shui Jian, Cheng Nei, Qi Shou
Zhang Bao
68
144
299
A leader of the Yellow Scarves. Lian Huo, Shui Tu, Chi Xin, Wuo Jian, Cheng Nei, Qi Shou
Zhang He
210
150
1317
Serves Yuan Shao. Ye Huo, Shui Xing, Chi Xin, Shui Jian, Cheng Nei, Qi Shou
Zhang Hong
113
211
10763
Serves Sun Quan. Da Re, Hong Shui, Yin Xian, Ji Mian, Yi Xin, Li Jian
Zhang Ji
147
36
362
Serves Dong Zhou.
Zhang Liang
102
34
259
A leader of the Yellow Scarves.
Zhang Liao
232
216
13027
Warlord in Wei. Da Re, Hong Shui, Yin Xian, Ji Mian, Yi Xin, An Sha
Zhang Ren
207
165
3262
Warlord in Shu.
Zhang Xun
183
28
675
Serves Yuan Shu.
Zhang Yi
100
90
989
Serves Yuan Shao. Ye Huo, Shui Tu, Chi Xin, Wuo Jian
Zhang Zhao
140
240
8082
Serves Sun Quan. Da Re, Hong Shui, Wan Fu, Ji Mian, Yi Xin, Bei Ji
Zhao Fan
136
105
1594
Ruler in Jing Zhou. Ye Huo, Shui Xing, Chi Xin, Wuo Jian
Zheng Mao
93
34
153
Member of the Yellow Scarves.
Zhou Cang
215
85
506
Joins party in cave northwest of Nan Chang.
Zhou Chao
140
20
346
Joins party in Chang An.
Zhou Tai
180
45
10763
Serves Sun Quan.
Zhou Yu
195
230
6365
Serves Sun Quan. Da Re, Hong Shui, Wan Fu, Ji Mian, Yi Xin, An Sha
Zhu Ge Jin
125
215
6365
Serves Sun Quan. Da Re, Hong Shui, Yin Xian, Ji Mian, Yi Xin, Li Jian
Zhu Zhi
210
95
10261
Serves Sun Quan.