Dark World1) Skull Dungeon - Entrance 1
2) Skull Dungeon - Pit 1
3) Skull Dungeon - Pit 2
4) Skull Dungeon - Pit 3
5) Skull Dungeon - Entrance 2
6) Skull Dungeon - Entrance 3
7) Skull Dungeon - Pit 4
8) Use the to open Entrance 4 to Skull Dungeon